کارت به کارت

مشتری گرامی، پس از مشاهده و تعیین مسیر از طریق سایت در صورت عدم تمایل به خرید آنلاین با تلفن های

۳۸۵۱۸۸۷۳- ۰۵۱  و  ۳۸۰۰۹۳۹۸-۰۵۱

تماس حاصل نمایید.

 

شماره کارت

۰۷۶۲  ۱۹۷۸  ۰۶۱۰   ۵۰۴۷

بنا به درخواست مسافر گرامی ، تصویر بلیط صادرشده از طرق ذیل ارسال میگردد :

تلگرام

سایت

ایمیل

فکس